Εκθέσεις

Έκθεση Αθήνα 2016

Έκθεση Κρήτη 2016

Έκθεση Αθήνα 2015

Έκθεση Κρήτη 2015

Έκθεση Αθήνα 2014

Έκθεση Κρήτη 2014

Έκθεση Αθήνα 2013

Κρήτη 2013

Αθήνα-Κρήτη 2012

Ρόδος 2012

Έκθεση Ηράκλειο 2011

Έκθεση Αθήνας 2010